Poison Jab Pokemon GO

12.19

All Pokemons MovesAll Quick charge MovesAll Moves

Poison Jab

like Quick Move
Elementpoison-type
Energy Per second 9.52
energy per second w/STAB11.0
CD1.05
Damage12
Damage w / STAB 15
Damage per second 11.43
Damage per second w / STAB 14.29

strong against & low against

strong against low Against
GrassPoison
FairyGround
Rock
Ghost
Steel
Pokémon who also learn to move Poison Jab
ID # Image Name type 1 type 2
# 015 Beedrill

# 015

Beedrill

bug-type

poison-type

Beedrill bug-type poison-type
# 031 Nidoqueen

# 031

Nidoqueen

ground-type

poison-type

Nidoqueen ground-type poison-type
# 033 Nidorino

# 033

Nidorino

poison-type

Nidorino poison-type
# 034 Nidoking

# 034

Nidoking

ground-type

poison-type

Nidoking ground-type poison-type
# 073 Tentacruel

# 073

Tentacruel

poison-type

water-type

Tentacruel poison-type water-type
# 089 Muk

# 089

Muk

poison-type

Muk poison-type
# 119 Seaking

# 119

Seaking

water-type

Seaking water-type
Previous
Next Post »
0 Komentar